Edukacja

Historia obozu zagłady w Sobiborze

fot. Krzysztof Bielawski/Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na specjalne warsztaty edukacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poświęcone historii obozu zagłady w Sobiborze, według scenariuszy opracowanych przez Andrzeja Michalskiego.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem: +48 22 47 10 301 lub wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@jewishmuseum.org.pl

Warsztaty są bezpłatne. Zajęcia prowadzone są w salach Centrum Edukacyjnego.

Całość oferty edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich.