Spotkanie
5.12.2016

Historia ocalenia z Zagłady - spotkanie z Elżbietą Ficowską z okazji 74. rocznicy powstania "Żegoty"

74 rocznica powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota"
74 rocznica powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota", fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Z okazji 74. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota" zapraszamy młodzież na spotkanie z panią Elżbietą Ficowską, która opowie historię swojego ocalenia z Zagłady. Spotkaniu towarzyszyć będzie inauguracja nowej odsłony portalu www.sprawiedliwi.org.pl – strony internetowej muzealnego projektu "Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci", który poświęcony jest Polakom ratującym Żydów podczas Zagłady.

Elżbieta Ficowska jako półroczne dziecko została uratowana przez członków "Żegoty". Do pudełka, w którym wyniesioną ją z warszawskiego getta, włożono srebrną łyżeczkę z jej imieniem i datą urodzenia. Spotkaniu z ocaloną towarzyszyć będzie krótki wstęp o historii "Żegoty" oraz projekcja filmu "Łyżeczka życia", opowiadający historię ocalenia pani Ficowskiej.

  • 5 grudnia (poniedziałek), godzina 10:00, wstęp wolny

Spotkanie dla uczniów szkół licealnych (2,5 godziny):

  • Wstęp o historii Rady Pomocy Żydom "Żegota"
  • Pokaz filmu "Łyżeczka życia"
  • Spotkanie z Elżbietą Ficowską
  • Inauguracja nowej odsłony portalu www.sprawiedliwi.org.pl z udziałem Sprawiedliwych
  • Wspólne złożenie kwiatów pod pomnikiem "Żegoty"

Rada Pomocy Żydom "Żegota"

Powołana 4 grudnia 1942 roku Rada była agendą Rządu RP na uchodźstwie. Kontynuowała pracę Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, działającego przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. W jej skład weszli członkowie partii lewicowych i demokratycznych, organizacji polskich i żydowskich oraz osoby wywodzące się ze środowisk inteligenckich i katolickich. "Żegota" była jedyną w okupowanej Europie państwową instytucją powołaną w celu ratowania Żydów, działającą w konspiracji.  Pomoc polegała głównie na wsparciu finansowym, organizowaniu kryjówek i fałszywych dokumentów. Otrzymało ją kilka tysięcy osób, w tym wiele dzieci, które ukryto u polskich rodzin lub w sierocińcach.

Portal www.sprawiedliwi.org.pl w nowej odsłonie

Internetowy projekt "Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci" Muzeum POLIN poświęcony jest Polakom, którzy podczas II wojny światowej nieśli pomoc Żydom. Od 2007 roku publikujemy ich historie, pokazujemy twarze i głosy. Opisaliśmy już niemal tysiąc historii pomocy, a nasza baza danych liczy kilka tysięcy rekordów. Portal www.sprawiedliwi.org.pl przeszedł gruntowną rewitalizację. Jego nową odsłonę chcemy zaprezentować w związku z ważną dla Sprawiedliwych rocznicą, jaką jest powstanie "Żegoty". Uroczystej inauguracji portalu dokonamy wraz z gośćmi honorowymi spotkania – Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata i Ocalałymi z Zagłady.

Spotkanie organizowane jest przez projekt "Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci" i Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN we współpracy z Marszem Żywych Kanada.

 

Nowa odsłona portalu www.sprawiedliwi.org.pl zrealizowana dzięki wsparciu  finansowemu Tomka Ulatowskiego oraz Carmit i Ygal Ozechov

Realizacja projektu "Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci" dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patronem portalu www.sprawiedliwi.org.pl jest: