Wykład

Relacja wideo: Jak język hebrajski stał się językiem codziennym?

Eli Brody / flickr / CC BY NC 2.0

Hebrajski jest staro-nowym językiem. W ciągu historii trwającej trzy tysiące lat powstała w nim ogromna liczba dzieł, w tym Stary Testament i Talmud. Jednak nie posiadamy dowodów na to, że hebrajski pozostawał w codziennym użyciu w Palestynie później niż w II w. n.e.

Około 100 lat temu stał się z powrotem językiem ojczystym, co jest procestem niespotykanym w historii. Prof. Tsvia Walden, psycholingwistka z Uniwersytetu Ben Guriona w Beer Szewie, opowiada o tym, jak i dlaczego starożytny język biblijny stał się językiem tworzącego się państwa izraelskiego i walczącego o jego powstanie ruchu syjonistycznego.

Wykład z cyklu Nowe i stare pytania.

Wykład odbył się 11 lutego o godz. 18.00, wstęp wolny. Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life & Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 


 

Patroni medialni