Spacer

09.12.2015 18:00

Jak Żydzi polscy przyczynili się powstania Izraela

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W 1948 r. powstało Państwo Izrael, które otworzyło swe granice dla Żydów z całego świata. O jego utworzenie zabiegał powstały pod koniec XIX wieku ruch syjonistyczny. Był on wyjątkowo aktywny na ziemiach polskich, a w czasie międzywojnia przerodził się w prężną partię polityczną.

W okresie międzywojennym ruszyła z Polski wielka fala emigracji do Ziemi Izraela. Tysiące młodych ludzi szkoliło się w rolnictwie, uczyło się języka hebrajskiego i przygotowywało do emigracji. O tym, a także o wydarzeniach z okresu wojny i powojennego opowie nam Nili Amit z Muzeum POLIN.

9 grudnia, godz. 18.00, bilety: 40 zł normalny, 30 zł ulgowy, obowiązuje rezerwacja.

25.11.2015