Warsztaty

07.09.2016 18:00

Kielecczyzna inaczej – źródła do badań genealogicznych Żydów z okresu międzywojennego

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Żydzi od wieków zamieszkiwali całą Kielecczyznę. Tworzyli historię i kulturę takich miast jak Wiślica, Chęciny czy Chmielnik. Dziś w całym regionie można odnaleźć ślady ich obecności. Ich historie przechowywane są na kartach dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym w Kielcach. Hubert Mazur – archiwista i edukator zaprezentuje dokumentacje do dziejów ludności żydowskiej w okresie międzywojennym. Pokaże gdzie i jak szukać informacji o konkretnych osobach w bogatych zbiorach kieleckich.

7 września 2016, godz. 18.00-20.00, Centrum Informacyjne, bilety w cenie 15 zł można kupić tutaj

26.08.2016