Nauka
27.06.2019

Relacja wideo: Koncert Jankiela: romantyczna performatywność i żydowska sprawczość

Wykład Bożeny Shallcross poświęcony przedstawieniu roli Jankiela i wzniosłego statusu artysty.

  • 27 czerwca (czwartek), g. 18.00

Wykład jest propozycją rewizji (nie)postrzegania Jankiela. W odniesieniu do tej postaci, jednej z najbardziej afektywnych pośród stworzonych przez Mickiewicza, nawet przypadkowe wyszukiwanie w internecie pokazuje, jak dalece uległo skonwencjonalizowaniu pojmowanie go w polskiej heurystyce. W ramach reżimu pedagogicznego Jankiel jest przedstawiany jako nośnik kilku funkcji: jest polskim patriotą, żydowskim karczmarzem i muzykiem. Podobnie postrzega się tę postać w literaturoznawstwie.

Jankiel jako specyficznie romantyczny konstrukt przechodzi podczas swego muzycznego performance totalną przemianę przekraczającą tak określone role. Z kolei sam koncert, będąc czymś więcej niż znakomitym przykładem muzyki opisowej, przedstawia śmiałą improwizację poddającą sprawczości wykonawcy całą społeczność Soplicowa. Rozumiany jako improwizacja koncert odzwierciedla właściwą dla Romantyzmu konceptualizacją procesu twórczego, a przede wszystkim powiela wzorzec poetyckiej improwizacji praktykowanej przez Mickiewicza. Ten kierunek interpretacji pokazuje jak Mickiewicz całkowicie przewartościował zarówno społeczną pozycję żydowskiego karczmarza, jak i jego podmiotowość i przyznał mu wysoce ceniony w ówczesnej epoce status mistrza. 

Wykład w języku angielskim.

Prosimy o punktualne przybycie. Ze względu na przepisy pożarowe, po wyczerpaniu miejsc siedzących wejście na wydarzenie nie będzie możliwe. Nie ma możliwości zajmowania miejsc dla osób, których nie ma na sali.

Bożena Shallcross jest profesorem na Wydziale Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Chicago, autorką kilku monografii, redaktorką tomów zbiorowych, tłumaczeń oraz artykułów i esejów. W swoich badaniach zajmuje się różnorodnymi związkami między niegdyś fundamentalnym podziałem pomiędzy podmiotem a przedmiotem w sferze literatury, sztuk wizualnych oraz w doświadczeniu historycznym Zagłady. Prof. Shallcross właśnie kończy pracę nad książką pod roboczym tytułem „Zapisy i inne ślady. Wstęp do materialnej nanofilologii” i przymierza się do projektu o statusie świadectwa danego przez uciekinierów z obozu śmierci w Kulmhof-am-Ner.

 

Organizatorzy:

 

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Wykład jest możliwy dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH