Koncert

09.06.2013 18:00

Koncert „Tradycyjne pieśni sztetla”

Fot. z archiwum Olgi Mieleszczuk

Koncerty Olgi Mieleszczuk przywołują obraz utraconego wielokulturowego świata dawnego Polesia. Jej najnowszy album „Jewish Folksongs from the Shtetl” powstał z inspiracji biografią i repertuarem Mariam Nirenberg, żydowskiej pieśniarki urodzonej na Polesiu na początku XX wieku.

Materiałów źródłowych dostarczył projekt badawczy poświęcony ludowej muzyce żydowskiej, zrealizowany w latach 1968-1975 przez związaną obecnie z Muzeum Historii Żydów Polskich etnolożkę prof. Barbarę Kirshenblatt-Gimblett, we współpracy z Żydowskim Instytutem Naukowym YIVO z Nowego Jorku. Główną ideą albumu jest przypomnienie dawnych pieśni z tradycji żydowskiej i zaprezentowanie ich w nowych aranżacjach. Wielojęzyczny charakter repertuaru Mariam Nirenberg odzwierciedla wieloetniczność i muzyczną różnorodność kultury Polesia, regionu pogranicza i przenikania się kultur. Wybór pieśni ma oddać eklektyzm tradycyjnej wschodnioeuropejskiej muzyki żydowskiej, a także zaprezentować przykłady utworów inspirowanych muzyczną kulturą innych tradycji. Podczas koncertu wykonane zostaną przede wszystkim pieśni w języku jidysz, ale także po białorusku i polsku oraz należące do folkloru miejskiego i wiejskiego pieśni makaroniczne, łączące jidysz z dialektem białoruskim. Muzyce towarzyszą wizualizacje archiwalnych zdjęć z Polesia i opowieści poleskie. Koncert jest polską premierą projektu.

Skład: Olga Mieleszczuk – wokal
Marta Maślanka – cymbały
Małgorzata Szarlik-Woźniak - skrzypce
Robert Lipka – akordeon
Michał Woźniak – kontrabas
Katarzyna Bargiełowska - opowiadacz

Koncert poprzedzi wykład prof. Barbary Kirshenblatt Gimblett.

Obowiązują rezerwacje. Bilet normalny – 15 zł, bilet ulgowy – 10 zł.

Olga jest pieśniarką, akordeonistką i badaczką wschodnioeuropejskich tradycji muzycznych. Motywem przewodnim jest dla niej muzyka żydowska tradycji aszkenazyjskiej. Urodzona w Warszawie, przez ostatnie cztery lata dzieli swój czas między Warszawę a Jerozolimę. Inicjuje projekty promujące wielokulturowość z udziałem artystów z Polski i Izraela. Występuje w Europie, Izraelu, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

13.05.2013