Edukacja
15.09.2016

Konferencja dla dyrektorów, nauczycieli oraz doradców metodycznych

Grupa ludzi w sali podczas spotkania.
fot. Alicja Szulc

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN serdecznie zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, oraz doradców metodycznych  na konferencję otwierającą nowy rok szkolny. Podczas spotkania zaprezentujemy tegoroczną ofertę edukacyjną oraz zaprosimy uczestników do wzięcia udziału w warsztatach lub wykładzie.

Konferencja będzie składać się z dwóch części.

Pierwsza z nich to spotkanie w Audytorium poświęcone programom skierowanym do szkół i nauczycieli realizowanym przez muzeum w roku szkolnym 2016/2017.

W drugiej części zapraszamy do udziału w warsztatach, które przybliżą metody oraz narzędzia, które stosujemy w trakcie pracy z młodzieżą. Zainteresowanych tymi zagadnieniami uczestników konferencji prosimy o rejestracje na jeden z dwóch proponowanych warsztatów: Bez lęku? O edukacji, która wspiera różnorodność lub Wykorzystanie portalu Iwitness w edukacji historycznej i obywatelskiej.

>>zarejestruj się tutaj

Oprócz warsztatów oferujemy również możliwość wysłuchania wykładu dr. Krzysztofa Persaka „Polacy wobec Zagłady Żydów w świetle najnowszych badań naukowych”.

Historyk przedstawi najnowsze badania podejmujące tę problematykę oraz naświetli różne aspekty dyskusji, która toczy się w polskiej prasie i nauce przez ostatnie lata. W drugiej części każdy uczestnik konferencji może zatem zdecydować, w której z proponowanych aktywności, chciałby wziąć udział.

Opisy
 

1. Warsztat „Bez lęku? O edukacji, która wspiera różnorodność”: od kilku lat w Muzeum Polin prowadzimy warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci i młodzieży.  W czasie spotkania z nauczycielkami i nauczycielami chcemy się podzielić naszymi doświadczeniami i pokazać metody, jakie stosujemy w tego typu edukacji. Osoby uczestniczące w warsztacie zaprosimy do kilku ćwiczeń, jakie zwykle przeprowadzamy z uczniami i uczennicami. Na koniec spotkania chcemy stworzyć przestrzeń do wspólnej rozmowy, wyrażania wątpliwości i stawiania pytań. Prowadzenie: dr Sonia Ruszkowska

2. Warsztat „Wykorzystanie portalu Iwitness w edukacji historycznej i obywatelskiej”: warsztat ma na celu zapoznanie nauczycielki i nauczycieli z zasobami i sposobem wykorzystania w pracy dydaktycznej platformy IWitness. Spotkanie pozwoli zaprezentować funkcjonalność tego narzędzia, dzięki któremu uczniowie mogą poznać historię widzianą oczami jej świadków i uczestników.  Prowadzenie: Monika Koszyńska, Anna Zatońska

3. Wykład „Polacy wobec Zagłady Żydów w świetle najnowszych badań naukowych”: dr Krzysztof Persak – historyk, autor licznych publikacji dotyczących najnowszej historii Polski, w tym głośnej „Sprawy Henryka Hollanda”, związany z Polską Akademią Nauk – przedstawi najnowsze badania podejmujące problem stosunku Polaków do Zagłady Żydów.

Program konferencji:
 

Część I (Audytorium)

15:45-16:00 – rejestracja uczestników

16:00-16:10 –  otwarcie konferencji

16:10-16:50 – przedstawienie nowej oferty edukacyjnej skierowanej do szkół i nauczycieli (Monika Koszyńska, Katarzyna Kulińska)

16:50-17:15 – przerwa, poczęstunek

Część II (Audytorium, Centrum Edukacyjne) – wymagana wcześniejsza rejestracja internetowa na wybrane wydarzenie

17:15-18:45 – wykład „Polacy wobec Zagłady Żydów w świetle najnowszych badań naukowych”, dr Krzysztof Persak

17:15-18:45 – warsztat „Wykorzystanie portalu Iwitness w edukacji historycznej i obywatelskiej”, Monika Koszyńska, Anna Zatońska

17:15-18:45 – warsztat „Bez lęku? O edukacji, która wspiera różnorodność”, dr Sonia Ruszkowska

 

15 września 2016, godz. 16:00 – 18:45, obowiązuje internetowa rezerewacja miejsc

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”