Edukacja
7–8 kwietnia 2016

Konferencja „Edukacja o różnorodności – wyzwania i inspiracje” (nabór zakończony)

logo: Muzeum Historii Żydów Polskich / Homework

Zakończyliśmy już nabór na konferencję. Do 18 marca wszystkie osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, otrzymają informację o tym, czy znalazły się w gronie osób biorących udział w konferencji.
 

Celem konferencji  jest podsumowanie działań w ramach programu „Oblicza różnorodności”, który Muzeum POLIN realizuje od 2013 roku. Konferencja będzie także okazją, by wspólnie zastanowić się nad wyzwaniami stojącymi przed instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją o różnorodności. Chcielibyśmy także stworzyć możliwość wymienienia się dobrymi praktykami z zakresu działań międzykulturowych i antydyskryminacyjnych.

Konferencja będzie obejmowała część wykładową i warsztatową. Wykłady wygłoszą prof. Małgorzata Fuszara, dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Jeremy Nesoff z Facing History and Ourselves.

Podczas bloków warsztatowych będziemy wspólnie zastanawiać się nad wyzwaniami związanymi między innymi z uwzględnianiem kontekstu lokalnego i prowadzeniem interdyscyplinarnych projektów.  Podzielimy się także doświadczeniami z prowadzonych przez nas cykli związanych z edukacją historyczną oraz wielokulturowością Warszawy, działań antydyskryminacyjnych,  rezydencji artystycznych oraz programów dla osób z niepełnosprawnościami.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby interesujące się działaniami z zakresu edukacji międzykulturowej, obywatelskiej oraz antydyskryminacji. Przede wszystkim zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz działaczy i działaczki społeczne.

Na zgłoszenia czekamy do 14 marca. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Konferencja odbędzie się w dniach 7–8 kwietnia w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy ul. Anielewicza 6, Warszawa.

Szczegółowe informacje:

 

Patronat:

           

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”