Wykład

Relacja wideo: Kto jest Żydem?

Dr Uri Huppert odpowie na pytanie, które od wieków ma znaczenie zarówno dla Żydów, jak i nie-Żydów. Waga tej kwestii wzrosła szczególnie w czasach nowoczesności, czyli w ciągu ostatnich dwustu lat, kiedy Żydzi zaczęli silniej integrować się ze społeczeństwami większościowymi, a judaizm ortodoksyjny, judaizm reformowany, różne ideologie świeckie czy prawo izraelskie odmiennie definiowały, kto jest Żydem.

Podczas wykładu zostaną zaprezentowane nie tylko różnorodne stanowiska, ale również ich konsekwencje dla losów zwykłych ludzi.

Dr Uri Huppert jest adwokatem polskiego pochodzenia na stałe mieszkającym w Jerozolimie; pełnił wysokie funkcje w izraelskiej administracji państwowej, wykładał na uniwersytetach izraelskich, amerykańskich i polskich.

Wykład odbywa się w ramach cyklu Dzieje Żydów: stare i nowe pytania.

5 listopada, godz. 18.00, wstęp wolny, wykład w j. polskim.

 

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life & Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 


 

Patroni medialni