Wykład

19.06.2017

Mechanizmy propagandy. Od wojny sześciodniowej do Marca ‘68

Mechanizmy propagandy. Od wojny sześciodniowej do Marca ‘68Mechanizmy propagandy. Od wojny sześciodniowej do Marca ‘68Mechanizmy propagandy. Od wojny sześciodniowej do Marca ‘68Mechanizmy propagandy. Od wojny sześciodniowej do Marca ‘68Mechanizmy propagandy. Od wojny sześciodniowej do Marca ‘68Mechanizmy propagandy. Od wojny sześciodniowej do Marca ‘68Mechanizmy propagandy. Od wojny sześciodniowej do Marca ‘68Mechanizmy propagandy. Od wojny sześciodniowej do Marca ‘68
fot. Flickr

Wojna sześciodniowa, czyli trzecia wojna izraelsko-arabska została propagandowo wykorzystana przez ówczesny polski aparat państwowy. Użyto jej jako podstawy legitymizacji nagonki antysemickiej, która cechowała politykę okresu Marca '68.


19 czerwca (poniedziałek), godz. 18:00, wstęp wolny

- Nie chcemy, by w naszym kraju powstała piąta kolumna. (…) Nie czyniliśmy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej w przeniesieniu się do Izraela, jeżeli tego pragnęli – powiedział w przemówieniu 19 czerwca 1967 roku Władysław Gomułka. - Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel Polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę, Polskę Ludową.

Te słowa padły podczas obrad VI Kongresu Związków Zawodowych. W ten sposób I sekretarz KC PZPR dokonał oceny sytuacji po wojnie sześciodniowej.

 W trakcie wykładu dr. hab. Piotr Osęka, historyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN przybliży przebieg wojny i prześledzi mechanizmy propagandy, która w konsekwencji doprowadziła do wyjazdu z Polski kilkunastu tysięcy Żydów.

 

Program Obcy w domu. Wokół Marca ‘68 to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN. Jego celem jest przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca '68  pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

Obserwuj nas na facebook.com/obcywdomu.

 

Patron

Współorganizator:

29.03.2017