Spotkanie
13.03.2017

Relacja audio: Między religiami: Gender

Graffiti, wyróżnia się na nim żółty napis coexist.
fot. Davie Green, Coexist, creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Jak jest rola kobiet i mężczyzn w rozmaitych tradycjach religijnych? Jakie są ich zadania, do czego są zobowiązani, do czego są "powołani", jak religie odnoszą się do zagadnienia gender w swoim nauczaniu? Te fascynujące kwestie będą przedmiotem dyskusji podczas kolejnej dyskusji w cyklu "Między religiami".

Celem tych spotkań jest omawianie współczesnych problemów w odniesieniu do judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w ich wzajemnym kontakcie, a także dialogu międzyreligijnego. Poprzez spotkania, dyskusje i seminaria uczestnicy dotychczas poznawali i redefiniowali swoje wyobrażenia, pogłębiali wiedzę, szukali odpowiedzi na trudne pytania.

Cykl prowadzą: Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz.

Temat gender będą omawiali z gościem - prof. Moniką Płatek z Uniwersytetu warszawskiego, prawniczką i feministką.

 

Patronem medialnym cyklu dyskusji "Między religiami" jest czasopismo WIĘŹ.

 

Komponent "Oblicza różnorodności" realizowany jest w ramach projektu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe".
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie "Żydowskie dziedzictwo kulturowe"