Edukacja

Międzynarodowa konferencja „Międzykulturowość w edukacji historycznej”

bima - przewodnik i grupa zwiedzających wystawę w Muzeum Polin
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na I międzynarodową konferencję „Międzykulturowość w edukacji historycznej”. Konferencja jest organizowana w partnerstwie z Europejskim Centrum im. A. H. Wergelanda w Norwegii i przy wsparciu Rady Europy.

Otrzymaliśmy ponad 80 aplikacji w ramach otwartego naboru propozycji warsztatów, dziękujemy! W tej chwili wybieramy propozycje, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji. 25 lutego zostanie ogłoszony program konferencji i rozpocznie się rejestracja uczestników. Zapraszamy!

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystywać wiedzę i refleksję o przeszłości do budowania postaw otwartości w globalizującym się świecie oraz do odkrywania potencjału różnorodności w społecznościach lokalnych.

Przyjrzymy się metodom edukacji międzykulturowej, obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka. Szczególną uwagę poświęcimy temu, czy i jak można zapobiegać dyskryminacji, zwalczać antysemityzm, rasizm i mowę nienawiści poprzez działania edukacyjne.

Zależy nam na uwzględnieniu perspektywy zarówno naukowców, jak i praktyków działających w obszarze edukacji i kultury. Konferencja będzie okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i inspiracji, wspólnego poszukiwania nowych metod, a także nawiązania kontaktów i partnerstw z przedstawicielami polskich i europejskich organizacji i instytucji.  

Do udziału w konferencji zachęcamy badaczy zajmujących się tematem międzykulturowości i edukacji międzykulturowej, a także praktyków: muzealników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury, edukatorów, pedagogów, realizatorów projektów dotyczących tematyki wielo- i międzykulturowości oraz wszystkich innych zainteresowanych tym tematem.

Program konferencji jest przygotowywany przy wsparciu Rady Programowej w składzie:

 • dr Claudia Lenz (Europejskie Centrum im. A. H. Wergelanda);
 • Sjur Bergan (Departament Edukacji, Rada Europy);
 • Alicja Pacewicz (Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskie)j;
 • dr Grzegorz Mazurkiewicz (Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego);
 • prof. Debórah Dwork (Clark University).

Program konferencji będzie składał się z wykładów, dyskusji, pokazów filmowych oraz warsztatów. Wykłady i dyskusje będą prowadzone przez zaproszonych ekspertów z Polski i Europy, natomiast każdy chętny będzie miał szansę poprowadzić autorski warsztat dla uczestników konferencji.

Bloki tematyczne:

I: Edukacja historyczna a kompetencje międzykulturowe

Społeczeństwa europejskie ze względu na mobilność i migracje stają się coraz bardziej zróżnicowane. Wiele z nich ma też dużo bardziej różnorodną przeszłość, niż nam się wydaje. Różnorodność nie oznacza tu jedynie odmienności etnicznej czy religijnej. Większość ludzi w pewnych momentach swego życia doświadcza bycia „obcym” w zderzeniu z jakimś nowym środowiskiem, z określoną kulturą i nieznanymi sposobami komunikacji.

Dlatego tak ważny jest rozwój kompetencji kulturowych, aby ludzie czuli się przygotowani na spotkanie z innością. Edukacja historyczna może tu odegrać znaczącą rolę, podważając założenia odnośnie tego, co jest zwykłe, normalne, co jest uznane za pewnik.

Jakie postawy i umiejętności wzmacniające kompetencje międzykulturowe można odkryć dzięki naukom historycznym? Jak można je rozwijać w edukacji historycznej? Jakie praktyki z tego zakresu można zaobserwować w muzeach, miejscach pamięci, klasach szkolnych?

II: Historie lokalne – stosunek do innych

Kontekst wyzwań globalnych chcielibyśmy zderzyć z historiami lokalnymi dotyczącymi określonych społeczności. Jaką rolę w ich przeszłości i teraźniejszości odgrywa doświadczenie różnorodności? Jakie generuje wyzwania? Czy lokalne dziedzictwo i pamięć społeczna są w lokalnym myśleniu ważnymi punktami odniesienia w aktywności edukacyjnej? Jak animowana jest lokalna pamięć o międzykulturowej przeszłości – i jaką rolę w animacji lokalnego środowiska odgrywa różnorodność? A także: czego historie lokalne mogą nauczyć szersze środowiska?

III: Międzykulturowość w mieście

Warszawa, w której będzie odbywała się konferencja, jest niezwykle ciekawym przypadkiem miasta o bardzo bogatej wielokulturowej przeszłości, które dziś, mimo zwiększającej się obecnie liczby imigrantów, na tle innych europejskich stolic jest miastem niezwykle homogenicznym.

Ten ciekawy casus stanie się punktem wyjścia do mówienia o wielokulturowości (międzykulturowości) współczesnego miasta, o znaczeniu edukacji historycznej dla budowania postaw otwartości i szacunku wobec mniejszości kulturowych i imigrantów, o relacjach między przestrzenią publiczną miast a ich historią i pamięcią społeczną. Zastanowimy się, czyja jest pamięć, jakie jej przejawy można odnotować w przestrzeni miasta – i jak można dać jej drugie życie?

IV: Jak radzić sobie z uprzedzeniami, dyskryminacją i mową nienawiści

Wrogość wobec określonych grup, uprzedzenia, nawet jeśli obserwujemy je we współczesnych odsłonach, jak np. mowa nienawiści czy współczesne akty przemocy, możemy zawsze rozpatrywać w kontekście historycznym. Często ci, którzy mają negatywny stosunek do mniejszości, nie mają świadomości tego, jak negatywne konsekwencje wywoływały podobne postawy w przeszłości i jak wpływają one na społeczeństwa dziś.

Jak historyczna wiedza na temat rasizmu, antysemityzmu i innych form agresji wobec mniejszości może wspomóc edukację i zapobiegać dyskryminacji? Jak edukacja historyczna może przyczynić się do zwalczania uprzedzeń i nienawiści? Jak edukacja w miejscach opartych na materii, jak muzea czy miejsca pamięci, może mierzyć się z nienawiścią w przestrzeni Internetu?

Ważne terminy:

 • Do 15 stycznia – nadsyłanie zgłoszeń do prowadzenia sesji warsztatowych
 • 25 lutego – ogłoszenie pełnego programu konferencji i rozpoczęcie rejestracji uczestników
 • 31 marca – zamknięcie rejestracji uczestników
 • 20–22 kwietnia – międzynarodowa konferencja „Międzykulturowość w edukacji historycznej”

Kontakt:

 

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Partnerzy

 

Patronat

Załączniki:
 • formularz_zgloszeniowy_konf_20-22_04_2015_p.docx
  Pobierz plik 399.76 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT