Edukacja

28.10.2015 16:30

Mowa nienawiści, czyli jak traktujemy „innego”

fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum POLIN

Wielu nauczycieli i nauczycielek na co dzień spotyka się w szkole z mową nienawiści. To oni i one są obecni w trudnych sytuacjach dyskryminacji i przemocy słownej między młodzieżą i mogą na nie zareagować. Stąd ich rola w edukacji na rzecz tolerancji i akceptacji różnorodności jest szczególnie ważna.

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki na warsztaty antydyskryminacyjne, podczas których będą mogli wspólnie zastanowić się, czym jest mowa nienawiści, jak można na nią reagować i przeciwdziałać jej. Ważnym elementem spotkania będzie dzielenie się doświadczeniami i wykonywanie zadań w przestrzeni wystawy czasowej Wojciecha Wilczyka – wystawy, która porusza problem napisów antysemickich w polskich miastach. 

Warsztaty zakończą się prezentacją przedstawiciela Stowarzyszenia "Nigdy Więcej" na temat mowy nienawiści na stadionach.

Warsztaty poprowadzą edukatorki Muzeum POLIN – Agnieszka Popławska i Sonia Ruszkowska.

28 października, 16:30-19:30, Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN, obowiązuje rezerwacja miejsc.

Warsztaty są wydarzeniem towarzyszącym wystawie Wojciech Wilczyk: (nie)widzialne / (in)visible.
 

19.10.2015