Muzeum
listopad 2018 - luty 2019

Muzealny think-tank: Rola sztuki współczesnej w muzeach

Muzealny Think-Tank, 2018, Muzeum POLIN, Muzeum Śląskie
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN oraz Muzeum Śląskie zapraszają muzealników i muzealniczki z całej Polski, a także artystów i artystki współpracujące z muzeami do udziału w kolejnej edycji "Muzealnego think-tanku".

Projekt zakłada tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów oraz organizacji i jednostek wspierających rozwój muzealnictwa. Dlatego ta edycja jest szczególna, bo będzie prowadzona przez dwie instytucje.

Podczas spotkań pragniemy stworzyć platformę wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także wspólnie przedyskutować wątpliwości, pytania, wypracować wzajemne rekomendacje. Program think-tanku tworzą dyskusje, warsztaty i wykłady; każdy z uczestników/ każda z uczestniczek może wziąć udział w budowaniu programu, zgłaszając własny temat do omówienia.

Najbliższa edycja "Muzealnego think-tanku" poświęcona będzie refleksji nad rolą sztuki współczesnej w muzeach.

Interesują nas jednak nie tylko muzea sztuki, ale przede wszystkim te instytucje muzealne, których profil nie jest związany w oczywisty sposób z aktywnościami artystycznymi, np. muzea historyczne, etnograficzne, archeologiczne, regionalne, przyrodnicze. Jaką funkcję mogą pełnić działania artystyczne w poszczególnych muzeach? W jaki sposób włączyć artystów do interpretacji kolekcji, metarefleksji muzealnej, do współpracy z publicznością czy cyfrowego upowszechniania? Jaką nową jakość może wprowadzać interwencja artystyczna, jaką długofalowe działanie ze sztuką? Czego działania poprzez sztukę nas uczą? Jaki rozwijają nowy rodzaj wiedzy o działalności muzealnej, jaki tworzą typ relacji z publicznością? Jakie działania powinny być prowadzone przez muzea, aby lepiej przygotować / zachęcić / odczarować postrzeganie sztuki współczesnej?

Zapraszamy pracowników i pracowniczki muzeów oraz instytucji i organizacji wspierających rozwój muzealnictwa, a także artystów i artystki do wspólnej refleksji.

Podczas kolejnych zjazdów wspólnie przyjrzymy się inspirującym działaniom, wymienimy się praktykami i perspektywami. Liczymy, że wspólne spotkania zaowocują nowymi pomysłami na współpracę i innowacyjnymi projektami. Postaramy się m.in. stworzyć propozycję projektu, który będzie mógł być zrealizowany w Muzeum Śląskim w 2019 roku – roku szczególnym dla Muzeum ze względu na jubileusz 90-lecia działalności instytucji.

Miejsce: Muzeum POLIN w Warszawie, Muzeum Śląskie w Katowicach.

Terminy:

  • 19-20 listopada 2018 (I zjazd, Warszawa)
  • 13-14 grudnia 2018 (II zjazd, Warszawa)
  • 24-25 stycznia 2019 (III zjazd, Katowice)
  • 14-15 lutego 2019 (IV zjazd, Katowice)

 


UWAGA:

  • Spotkania będą trwały każdego dnia ok. 8 godzin, będą obejmowały m.in. wizyty w innych instytucjach i organizacjach.
  • Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona i obejmuje ok. 30 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.
  • Organizatorzy zapewniają uczestnikom i uczestniczkom posiłki i materiały warsztatowe, nie zwracają kosztów dojazdu i noclegu.
  • Zjazdy "Muzealnego think-tanku" są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału deklarują tym samym, że nie opuszczą więcej niż jeden zjazd.

 

Partner edycji: