Warsztaty
26.03.2023

Muzealny zwierzyniec – warsztaty dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami

Dwie dziewczynki podczas warsztatów na wystawie stałej w Muzeum POLIN. Jedna z nich trzyma podkładkę i patrzy na to, co na niej leży.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Podczas warsztatów poszukamy niesamowitych zwierzaków na naszej wystawie. Obejrzymy kolorowe, pełne fantastycznych stworzeń sklepienie synagogi z Gwoźdźca i spróbujemy rozpoznać poszczególne gatunki. Może uda nam się stworzyć opowieść o każdym z nich? Przy pomocy różnych form plastycznych spróbujemy wyczarować zwierzaki z naszej wyobraźni.

  • 26 marca (niedziela), godz. 11.00-14.00
  • wstęp bezpłatny, wymagana rezerwacja: [email protected]

Warsztaty są dostosowane w szczególności do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną i w spektrum autyzmu.

Zadanie zostało sfinansowane w ramach przedsięwzięcia grantowego Wystawa dla wszystkich – zwiększenie dostępności wystawy stałej Muzeum POLIN dla osób ze szczególnymi potrzebami", realizowanego w projekcie "Kultura bez barier", nr projektu POWR.04.03-00-00-0071/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza - Edukacja - Rozwój, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej i napis Europejski Fundusz Społeczny

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl