Wykład

22.01.2014 15:30

„Naród Wybrany Cracovia Pany”

fot. Marcin Dziurdzik/Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na wykład dr Macieja Kozłowskiego dla nauczycieli.

Wszystkich nauczycieli uczestniczących w kursie doskonalącym „Od legendy Polin do Wolnej Polski… czyli jak uczyć o historii i kulturze Żydów polskich? Obecność społeczności żydowskiej w Polsce przez tysiąclecia” zapraszamy na wykład dr Macieja Kozłowskiego pt. „Narodziny antysemityzmu rasistowskiego. Naród Wybrany Cracovia Pany czyli pokazanie na przykładzie jednego z krakowskich klubów jak wyglądało życie sportowe w Polsce przed wojną w kontekście stosunków polsko-żydowskich”.

Kurs ma na celu pogłębienie podstawy programowej wszystkich poziomów edukacji w zakresie historii i kultury Żydów polskich, a także zapoznanie nauczycieli z nowym miejscem na mapie edukacyjnej Warszawy. Udział zaproszonych ekspertów oraz pracowników muzeum zapewnia prezentację najnowszych, pogłębionych badań historycznych dotyczących poruszanych tematów. Nauczyciele poznają zbiory nowoczesnego, najmłodszego warszawskiego muzeum (wywiady, filmy, reportaże, relacje świadków, zbiory audiowizualne).

logotypy

20.01.2014