Dyskusja
9.12.2021

Nie odwracamy wzroku: Obcy w sztuce - dołącz na żywo lub online

Wychodząc od wystawy Wilhelma Sasnala, który w swoich obrazach często porusza temat "obcego", porozmawiamy o tym, jak daleka jest rzeczywistość od stereotypów na temat kolorowej, kultywującej wolność kultury Romów oraz w jaki sposób Europejczycy postrzegają sztukę afrykańską. W rozmowie wezmą udział Monika Weychert, znawczyni sztuki romskiej oraz Małgorzata Baka, ekspertka z zakresu kolekcjonerstwa afrykanistycznego. Rozmowę poprowadzi Magdalena Maciudzińska-Kamczycka.

  • 9 grudnia 2021 (czwartek), godz. 18.00-19.30

Na wystawie "Taki pejzaż" obok obrazów nawiązujących do Zagłady Żydów, znajdziemy także prace poświęcone innym mniejszościom, zachęcające do refleksji nad tym, jaki jest nasz stosunek do "obcych". Wśród prac o tej tematyce znajdziemy m.in. obraz pt. "Murzynek Bambo", odwołujący się do znanego wierszyka dla dzieci autorstwa Juliana Tuwima, czy "Cyganie I" z 2010 roku, nawiązujący do znanego dzieła Maksymiliana Gierymskiego.

Kiedy w 2007 roku po raz pierwszy na Biennale w Wenecji pojawił się pawilon romski, zaczęto używać pojęcia "romska sztuka współczesna". Czym ona jest, czego dotyczy, jakie tematy są dla niej ważne? Czy często pojawia się w niej temat Zagłady Romów? Jaka zaś jest współczesna sztuka afrykańska? Jak często patrzymy na nią z perspektywy europocentrycznej, projektując na nią własne znaczenia? Jak postrzegamy przedstawicieli odległych, często mało znanych nam kultur?

"Nie odwracamy wzroku" to cykl jesiennych dyskusji na temat zmagań kultury wizualnej z tematem Zagłady i wykluczenia. Zaproszone gościnie i goście rozmawiać będą o sposobach, celach i przykładach przedstawień odwołujących się do czarnych kart historii w sztukach wizualnych, filmie, czy performansie, począwszy od 1945 roku do chwili obecnej. Zastanowimy się, jaką funkcję pełnią określone środki artystycznego wyrazu i czy pamięć zachowana przez sztukę łączy się z pamięcią zbiorową.

Uczestniczki dyskusji:

Monika Weychert – doktora, adiunktka i kierowniczka katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SAN Warszawa (z tą uczelnią związana od 2015 roku). Od 2016 roku współpracuje również z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej ASP w Warszawie. W Toruniu prowadziła m.in. niezależną lotną galerię i galerię dla…, była związana z warszawską Galerią Foksal i Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni – Oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Kuratorka kilkudziesięciu wystaw. Wieloletnia współpracownica TVP Kultura; autorka artykułów publikowanych w kilkunastu tytułach pism naukowych i krytycznych, a także katalogach wystaw, redaktorka książek, członkini AICA.

Małgorzata Baka – muzeolog, muzealnik. Asystentka w Katedrze Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przygotowuje dysertację doktorską w dziedzinie Nauk o sztuce pt. "Polskie kolekcjonerstwo afrykanistyczne po II wojnie światowej" pod kierunkiem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015, 2020). Koordynatorka i wykonawczyni grantu MNiSzW w ramach NPRH "Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej". Zainteresowana naukowo historią wystawiennictwa (w tym narracjami PRL-u), kolekcjonerstwem i muzealnictwem oraz współczesną sztuką afrykańską.

Moderatorka:

Magdalena Maciudzińska-Kamczycka – pracuje w Katedrze Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła  w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Zajmuje się głównie reprezentacją judaizmu w sztuce antycznej oraz feminizmem i sztuką kobiet. Autorka monografii „Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej”, współredaktorka dwóch tomów "(Nie)chciana tożsamość".

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.