Wykład

26.10.2015 18:00

Nieświęta wojna. Konflikty polsko-żydowskie na niwie sportowej w II RP

Mecz reprezentacji ‘Gwiazdy’ i ‘Skry’ przeciw drużynie austriackiej. Zdjęcie z wystawy ‘Warszawscy Sportowcy’, udostępnione przez Narodowe Archiwum Cyfrowe

Sport nie tylko rozwijał człowieka fizycznie, ale – jak twierdził Pierre de Coubertin, założyciel Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – niósł też ze sobą piękne wartości. Przez rywalizację miał wszczepiać w różne narody ducha pokoju i braterstwa.

Te szlachetne wzorce starano się pielęgnować również w międzywojennej Polsce. Polskie organizacje sportowe rywalizowały wówczas z klubami mniejszości narodowych – niemieckimi, ukraińskimi i żydowskimi.

Dr Robert Gawkowski opowie o sportowym współzawodnictwie polsko-żydowskim, w tym o jego ciemnej stronie: stadionowych bijatykach, klubowym szowinizmie i awanturach, o których pisały wtedy niemal wszystkie krajowe gazety. Animozje podgrzewane piłkarskimi czy bokserskimi emocjami były nieraz przyczyną stadionowych ekscesów, a czasem przeradzały się nawet w uliczne zamieszki. Do dziś jest to mało znany rozdział polskiej historii.

Wykład jest jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie Wojciech Wilczyk: (nie)widzialne / (in)visible". Wystawę można oglądać od 23 października 2015 r. do 4 stycznia 2016 r. w godzinach otwarcia muzeum.

26 października, godz. 18.00, wstęp wolny

29.09.2015