Wydarzenie

06.09.2014 17:00

Nieużytki sztuki – wspólne tworzenie przymuzealnej rabaty

fot. Andrzej Wolf/Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy do udziału w akcji wspólnego sadzenia roślin – stworzenia wspólnej rabaty wokół Muzeum Historii Żydów Polskich. Szczególnie zapraszamy mieszkańców Muranowa i wszystkich warszawiaków, w tym przedstawicieli różnych warszawskich mniejszości, którzy w ten sposób chcieliby włączyć się w obchody Dnia Polin i obserwować na wiosnę efekty wspólnej pracy. Akcja wpisuje się w ogólnopolski projekt „Nieużytki sztuki” artystki Elżbiety Jabłońskiej.

Chętnych prosimy o rezerwację miejsc online.

O projekcie „Nieużytki sztuki”

Projekt dotyczy bezpłatnej dzierżawy terenów zielonych, kawałków ziemi, przyległych do publicznych galerii i muzeów. To propozycja zaangażowania publiczności w proces interwencji w przestrzeni nie tylko miasta, lecz również sztuki, czego następstwem może być zmiana nastawienia do sztuki współczesnej, zbliżenie do instytucji sztuki, zniesienie bariery między oficjalną instytucją kultury a mieszkańcami. Projekt „Nieużytki sztuki” realizowany jest z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej o projekcie: www.nieuzytkisztuki.pl.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia:

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp

Partner

28.08.2014