Wystawy

12.12.2013

„Nowe muzea, nowe kolekcje”

12 grudnia 2013 zapraszamy na konferencję „Nowe muzea, nowe kolekcje. Miejsce i rola zbiorów w muzeach historycznych”.

W ostatnich latach powstało w Polsce kilkanaście nowych muzeów historycznych: Muzeum Powstania Warszawskiego; Muzeum Historii Polski; Muzeum II Wojny Światowej; Europejskie Centrum Solidarności; Muzeum Historii Żydów Polskich. Część z nich już zainaugurowało działalność, inne zrobią to wkrótce.

Muzeum Historii Żydów Polskich początkowo planowane jako instytucja praktycznie pozbawiona zbiorów przez ostatnie kilka lat zebrała oryginalną kolekcję muzealiów. To skłoniło Muzeum do zastanowienia nad rolą i znaczeniem kolekcji w nowych muzeach.

17 października otworzyliśmy wystawę „Biografie rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskiej”, 12 grudnia zapraszamy na konferencję zorganizowaną przy okazji tej wystawy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem tworzenia i opracowywania kolekcji muzealnych.

Konferencja odbędzie się w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Organizatorzy: Muzeum Historii Żydów Polskich / International Council of Museums Polska

PROGRAM KONFERENCJI

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego - logotyp

24.09.2013