Wydarzenie

11–14.05.2015

Od Ibrahima ibn Jakuba do Anielewicza 6 – konferencja

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Międzynarodowa konferencja naukowa inspirowana wystawą stałą Muzeum POLIN, podczas której najsłynniejsi znawcy tematyki polsko-żydowskiej będą mogli przedyskutować treści wystawy. Uczestnicy konferencji podsumują osiągnięcia kilku dekad w zakresie badań nad historią i kulturą polskich Żydów, identyfikując jednocześnie luki w historiografii. Narracja historyczna wystawy będzie inspiracją dla nowych pytań i nowych kierunków badań dotyczących bogatego dziedzictwa polskich Żydów.

11–14 maja, wstęp wolny, tłumaczenie na jęz. polski i angielski.

>> Więcej informacji o konferencji.

23.04.2015