Warsztaty

Od rzeczy – laboratorium koncepcji

Ktoś trzyma obrazek namalowany na płótnie.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Spotkanie i warsztat z artystką Magdaleną Leśniak

16 lutego, niedziela, godz. 14.00-16.00

Zapraszamy na kolejne ze spotkań z artystami współczesnymi, którzy swoimi pracami wzbogacili narrację wystawy „Biografie rzeczy”. Tym razem skupimy się na pracach Magdaleny Leśniak „Portrety rzeczy I-IX”, w których autorka, malując portrety przedmiotów „ubogich”, wyjmuje je ze zwyczajności i nadaje im osobliwy wymiar. Między obrazem przedmiotu a samym materialnym obrazem zachodzi osobliwa tożsama zależność; obraz przedmiotu staje się samym przedmiotem.

Prace artystki zamieszczone na wystawie staną się punktem wyjścia spotkania, poświęconego portretowaniu przedmiotów i obecności przedmiotów w życiu człowieka. Wpływ rzeczy  na  ludzi,  osobisty  wybór  konkretnych  przedmiotów  do  intymnej  przestrzeni  człowieka  i dowolne  korzystanie  z  nich  lub  tylko  ich  posiadanie  to  przewodni  temat  twórczości Magdaleny Leśniak. Artystka opowie o dążeniu w cyklu „Portrety rzeczy” do  ocalenia prywatności rzeczy, które zostały brutalnie oddzielone od swych właścicieli. Przywoła również kontekst swoich wcześniejszych projektów malarskich, w których zależało jej na stworzeniu obrazów, wypełnianych przez przedmioty  w  sposób totalny. Opowie o próbach malowania w taki sposób, aby widz zapomniał, że ma do czynienia z rzeczą urealnioną na płótnie malarskim i zobaczył po prostu dany przedmiot.

Spotkanie zakończy się wspólnym działaniem twórczym, podczas którego uczestnicy zostaną zaproszeni do stworzenia portretu przedmiotu, który stanowi dla uczestników punkt odniesienia, wartość, znak rozpoznawczy.  Zadanie stworzenia portretu potraktujemy schematycznie, tak więc  do  jego  wykonania nie potrzeba szczególnych zdolności plastycznych. Celem będzie pokazanie metody, jak to zrobić, aby w portrecie rzeczy uchwycić cechy, które naddał jej właściciel, przekonany o jej wyjątkowości. Prosimy uczestników spotkania o wybranie owego szczególnego przedmiotu, bez którego trudno się im obejść i przyniesienie kserokopii zdjęcia w formie czarno-białej (najlepiej w formacie A4 lub A5). Będzie również możliwość wybrania takiego przedmiotu spośród obiektów zgromadzonych na wystawie „Biografie rzeczy”.

Magdalena Leśniak – artystka urodzona w 1988 roku w Kielcach. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa. Obroniła dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w 2012 roku. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce, min. w Wystawie Konkursowej im. E. Gepperta w BWA we Wrocławiu, w Wystawie Pokonkursowej „Przedwiośnie” w Kielcach. Jej prace były prezentowane na wystawach indywidualnych w kraju i za granicą min. w Galerii Izaart w Pont-Aven  we Francji. Obecnie doktorantka Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach oraz pracownik Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Wstęp na spotkanie bezpłatny, prosimy o rezerwację miejsc: tel. +48 22 47 10 301; e-mail: [email protected].

Bilety online

Wydarzenie realizowane dzięki wsparciu The Boeing Company.

Boeing - logotyp

 

-------

Wystawa “Biografie rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich”

18 października 2013 – 03 marca 2014

Wystawa jest początkiem projektu Zbiory – pamiątki – Darczyńcy. Od 2006 roku powstaje kolekcja w oparciu o dary przekazywane do muzeum przez Darczyńców w poczuciu, że jest to dla nich najbardziej odpowiednie miejsce.

Wystawa „Biografie rzeczy” – pierwsza prezentacja zbiorów muzeum – to próba nowoczesnego spojrzenia na przedmioty muzealne. Opowiadają one o sobie i losach człowieka, który przyczynił się do ich zachowania. Na wystawie prezentujemy nie tylko te wyjątkowe przedmioty, lecz także sylwetki niezwykłych ludzi, którzy przekazali dary i tym samym zainwestowali w nową instytucję swoje emocje, historie i biografie.

Przestrzeń wystawy podzielono na siedem części. W każdej pokazano tematycznie określone zespoły przedmiotów. Ich indywidualne historie, prezentowane razem, tworzą uniwersalny przekaz, symbolizują doświadczenia składające się na tożsamość polskich Żydów.

Każdej grupie przedmiotów towarzyszy dzieło sztuki współczesnej. Prace polskich artystów, znane z innych wystaw czy projektów artystycznych, dopowiadają językiem sztuki główne przesłania poszczególnych narracji.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego - logotyp