Nauka
7.08.2019

Odbudowa żydowskiego świata po Holokauście: filantropia, polityka i Zimna Wojna

Odbudowa żydowskiego świata po Holokauście: filantropia, polityka i Zimna Wojna - wykład w Muzeum POLIN
Opis zdjęcia: czarno-białe zdjęcie grupy osób - siedzą i stoją przy stołach | Świetlica centrum społeczności żydowskiej. Wrocław, 1946. Autor nieznany. Dzięki uprzejmości the American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) Archives

Profesor David Engel z Uniwersytetu Nowojorskiego omówi rolę American Jewish Joint Distribution Committee (JOINT) w staraniach odbudowy żydowskiego świata po Holokauście.

  • 7 sierpnia (środa), godz. 18.00, wstęp wolny

Kompletne zniszczenie centrum żydowskiego życia we Europie Wschodniej i nastanie reżimu komunistycznego w tym regionie, Zimna Wojna oraz powstanie Państwa Izrael zmusiły liderów żydowskiego świata do całkowitego przewartościowania fundamentów, na których opierały się ich przedwojenne strategie. American Jewish Joint Distribution Committee zwany w skrócie JOINTem odegrał ważną rolę nie tylko w pomocy oferowanej jednostkom oraz całym społecznościom żydowskim, ale także w nakreśleniu nowej strategii żydowskiej dla powojennego świata. Podczas wykładu zanalizowane zostaną czynniki jakimi kierował się JOINT.

Wykład w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.

Prosimy o punktualne przybycie. Ze względu na przepisy pożarowe, po wyczerpaniu miejsc siedzących wejście na wydarzenie nie będzie możliwe. Nie ma możliwości zajmowania miejsc dla osób, których nie ma na sali.


Profesor David Engel z Uniwersytetu Nowojorskiego jest historykiem specjalizującym się w historii i kulturze Żydów. Jest autorem wielu książek dotyczących różnych aspektów politycznej i intelektualnej historii Żydów w pierwszej połowie XX w. m.in.: Facing a Holocaust: The Polish Government-in-Exile and the Jews 1943-1945 (Mierząc się z Zagładą: Polski Rząd na Uchodźstwie i Żydzi 1943-1945, 1993) i Zionism: A Short History of a Big Idea (Syjonizm: krótka historia wielkiej idei, 2008). Był również redaktorem Spowiedzi Calka Perechodnika opublikowanej przez Ośrodek KARTA (2004). Obecnie prowadzi badania nad problemem bezpieczeństwa w żydowskiej historii i przygotowuje antologię swoich publikacji o stosunkach polsko-żydowskich w ciągu ostatnich 35 lat.

 

 

Organizatorzy

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Wykład jest możliwy dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 

logo Taube Philantropieslogo William K. Bowes Junior Foundationlogo SZIH