Wykład

21.09.2015 17:30

Odzyskiwanie historycznej różnorodności Polski: rola Muzeum POLIN – wykład i pokaz filmu „Powrót”

Muzeum POLIN zostało wybudowane na ruinach przedwojennej dzielnicy żydowskiej w Warszawie i warszawskiego getta. Jego wystawa stała powstawała w fizycznej próżni, bez historycznej siedziby i bez zbiorów.

Punktem wyjścia twórców wystawy była opowieść, a nie obiekty, priorytetem było więc nadanie jej żywych kształtów. Nawet gdybyśmy mogli skorzystać z jakiejkolwiek kolekcji na świecie, obiekty same w sobie nie byłyby w stanie przekazać tysiącletniej historii, której poświęcona jest wystawa. Paradoksalnie to dziedzictwo niematerialne stało się kluczem do materializowania historii, do projektowania scenografii, multimediów i pozyskiwania historyczne obiektów i dzieł sztuki.

Podczas wykładu prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett na przykładzie wystawy stałej Muzeum POLIN opowie o materializowaniu tego, co niematerialne: słów, myśli i idei ludzi żyjących w danej epoce historycznej.

Po wykładzie odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego Adama Zuckera „Powrót”, przedstawiającego życie młodych Żydów mieszkających współcześnie w Polsce.

Wykład i film rozpoczynają konferencję „Antropologia wizualna i europejskie dziedzictwo kulturowe” i 35. festiwal filmowy Nordic Anthropological Film Association (NAFA) organizowane w ramach projektu „Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa” (21–26 września).

>> Katalog konferencji dostępny tutaj <<

Więcej szczegółów na: nafa2015.pl

21 września, godz. 17.30, wstęp wolny, wykład w języku angielskim, tłumaczenie na jęz. polski.

04.09.2015