Ogłoszenie

Oferta pracy: Asystent/ka ds. Zamówień Publicznych

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Asystent/ka ds. Zamówień Publicznych


Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: PZP/A

Opis stanowiska Asystent/ka ds. Zamówień Publicznych


Podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie postępowań przetargowych pod nadzorem Starszego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych, w tym m.in. tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, istotnych postanowień umowy, ogłaszanie postępowań, korespondencja z wykonawcami, prowadzenie obsługi sekretariackiej prac komisji, ocena formalna ofert, tworzenie wezwań do uzupełnień, wyjaśnień, wykluczeń, ogłaszanie wyników, podpisywanie umów, przygotowywanie wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;
 • weryfikacja poprawności postępowań poniżej progu prowadzonych przez pracowników merytorycznych oraz weryfikacja projektów umów pod względem ich zgodności z przepisami dot. zamówień publicznych (PZP) we współpracy z Radcą Prawnym;
 • weryfikacja trybu postępowania wraz z opiniowaniem wyboru trybu;
 • weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z PZP; 
 • weryfikacja sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
 • udział w komisjach przetargowych w roli sekretarza lub członka komisji;
 • wsparcie w tworzeniu rocznego planu zamówień publicznych dot. wydatków powyżej i poniżej progu przetargowego oraz bieżąca jego korekta;
 • tworzenie sprawozdań z zamówień publicznych na potrzeby Muzeum oraz Urzędu Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • udział w opracowywaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu przestrzegania regulacji wewnętrznych dot. zamówień publicznych, regulacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta m.st. Warszawy;
 • współpraca ze Starszym Specjalistą ds. Zamówień Publicznych, Głównym Księgowym, Radcą Prawnym oraz pracownikami merytorycznymi w zakresie zamówień publicznych;
 • archiwizacja dokumentacji, prowadzenie rejestrów postępowań.
   

Wymagania:

 • studenci ostatnich lat lub absolwenci studiów wyższych, preferowany kierunek: prawo;
 • min. 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w monitorowaniu realizacji procesu zamówień oraz koordynacji procesu ofertowania poniżej progu przetargowego;
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych i umiejętność ich praktycznego zastosowania;
 • dobra znajomość MS Office;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy;
 • umiejętność współpracy z innymi;
 • umiejętności negocjacyjne.

Mile widziane:

 • doświadczenie w sprawozdawczości związanej z zamówieniami publicznymi;
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury;
 • znajomość języka angielskiego.
   

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do 26.03.2019 r. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: PZP/A. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO".