Wykład

12.06.2014 18:00

Opowieść o Kronenbergach

Rodzina Kronenbergów należała do najzamożniejszych rodów warszawskich. Odegrała też ogromną rolę w rozwoju miasta. Miarą ich sukcesu był pałac, który stał w miejscu dzisiejszego hotelu Victoria. Nieliczne pamiątki po Kronenbergach znajdują się obecnie w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy, w którym pracuje prelegentka dr Anna Kotańska.

Wykład jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Warszawa, Warsze”.

12 czerwca, godz. 18.00, wstęp wolny.

28.05.2014