Wystawy

28.04.2016 12:00

Oprowadzanie kuratorskie po galerii Na żydowskiej ulicy (1918–1939)

fot. M. Starowieyska, D. Golik/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Jakie partie żydowskie startowały w wyborach? Przy jakiej muzyce tańczyła i jakie filmy oglądała żydowska publiczność? O różnych sposobach definiowania przez Żydów swojej tożsamości oraz o ich stosunku do odrodzonej Polski i polskiej kultury dowiemy się, zwiedzając galerię
w towarzystwie kuratorów: dr Tamary Sztymy i Michała Majewskiego.

28 kwietnia, godz. 12, obowiązuje rezerwacja.

31.08.2015