Wystawy

09.10.2015 16:00

Oprowadzanie po wystawie stałej z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na Polski Język Migowy

fot. Alicja Szulc

Podczas oprowadzania po wystawie stałej zapoznamy się z najważniejszymi wydarzeniami z historii polskich Żydów. W tym celu wykorzystamy judaika, tyflografiki i opisy brajlowskie. Zapoznamy się z legendą o przybyciu Żydów do Polski, a odwiedzając dom i synagogę w galerii „Miasteczko” dowiemy się o żydowskich świętach i tradycjach. Następnie zanurzymy się w atmosferze przedwojennej żydowskiej ulicy, poznamy kulturę i politykę międzywojnia. Wydarzenie dostępne jest dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i ruchu.

Rezerwacji można dokonać od 8 września 2015 r.:

Wydarzenie odbywa się w ramach Trzeciego Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier organizowanego przez Fundację Kultury Bez Barier i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W programie festiwalu znalazły się spektakle, pokazy filmów, warsztaty, oprowadzania, wykłady i spotkania, dostosowane do potrzeb widzów, dla których kultura jest na co dzień trudno dostępna. Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na: audiodeskrypcję i tyflografiki (niewidomi i niedowidzący), tłumaczenie na język migowy, napisy dla niesłyszących i pętlę indukcyjną (niesłyszący i niedosłyszący). Część miejsc jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W odbywającym się już po raz trzeci festiwalu bierze udział czterdzieści warszawskich instytucji i organizacji oraz kilkanaście muzeów, teatrów i galerii z innych miast w całej Polsce. Pełny program dostępny jest na stronie: www.wtkbb.pl. Partnerem 3.WTKBB jest Bemowskie Centrum Kultury, a tegorocznym koordynatorem – TR Warszawa.

09.09.2015