Film

„Po-lin. Okruchy pamięci”

Zapraszamy na pokaz głośnego dokumentu Jolanty Dylewskiej „Po-lin. Okruchy pamięci”.

Film przedstawia nostalgiczny obraz przedwojennej Polski, opowiada o polsko-żydowskim współżyciu. Zapisane na taśmach przedwojenne kipiące życie zderzone jest z obrazami „pustych” miasteczek współczesnej Polski. Dokument oparty jest w dużej mierze na filmowych materiałach archiwalnych. Autorami tych unikalnych kręconych amatorską, niewprawną ręką filmów są Żydzi, którzy wyemigrowali do USA, a po latach przyjeżdżali do Polski, by odwiedzić swoich krewnych.

„Listy do tych co daleko” – audiowizualna instalacja węgierskiego artysty Petera Forgacsa, prezentowana obecnie w Muzeum Historii Żydów Polskich, również wykorzystuje zbiory YIVO – archiwalne filmy z lat 20. i 30., kręcone przez żydowskich filmowców-amatorów z USA.

Na podobnej bazie powstają dwa typy narracji: pierwsza – filmowa, mówiąca o nostalgii za światem, którego już nie ma, przywołująca intensywny polsko-żydowski świat sprzed cienia Zagłady i druga – narracja ekspozycyjna, która przepisuje „wizualne pocztówki”, filtrując je przez współczesną wrażliwość artystyczną, zatrzymuje kadry, uruchamia je, wpisuje w nowy kontekst dźwiękowy, nawiązując przy tym w języku instalacji do charakteru home movies i wrażeń, emocji, które wzbudzają.

„Po-lin. Okruchy pamięci” i „Listy do tych co daleko” wykorzystują te same materiały, ale idą w różnych kierunkach, opowiadają odmienne historie. Zapraszamy do dyskusji na temat tworzenia filmowych narracji w oparciu o źródła archiwalne, odtwarzaniu i wynajdowaniu historii, możliwych formach interpretacji i reinterpretacji archiwów.

W spotkaniu udział wezmą:

  • Jolanta Dylewska – autorka filmu „Po-lin. Okruchy pamięci”
  • Elżbieta Janicka – literaturoznawczyni, artystka wizualna
  • Tomasz Żukowski – pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, zajmujący się m.in. literaturą dotyczącą Holokaustu
  • Tamara Sztyma – kuratorka wystawy Listy do tych, co daleko, pracownik Działu Wystaw Muzeum Historii Żydów Polskich

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Listy do tych co daleko” prezentowanej w Muzeum Historii Żydów Polskich do 30 września br.

Wstęp wolny.