Spotkanie
3.10.2019

Relacja audio: Polacy-Żydzi-Holocaust czyli polsko-polskie spory o Zagładę

Opis: zdjęcie trzech książek widocznych od strony grzbietów, ułożone jedna na drugiej i rozłożone w wachlarz, spotkanie w ramach Czytelni POLIN w Muzeum POLIN
Opis: zdjęcie trzech książek widocznych od strony grzbietów, ułożone jedna na drugiej i rozłożone w wachlarz, fot. M. Starowiejska - Muzeum Historii Żydów Polskich

Podczas pierwszego październikowego spotkania z cyklu Czytelnia POLIN o sporach o Zagładę rozmawialiśmy z autorami książek: dr Tomasz Żukowskim, prof. dr hab. Marylą Hopfinger-Amsterdamską oraz dr hab. Piotrem Foreckim. Spotkanie prowadził dr Krzysztof Persak.

Wysłuchaj nagrania ze spotkania (3.10.2019):

 

Od dwóch dekad niemal nieprzerwanie toczy się debata o stosunku społeczeństwa polskiego do Żydów w obliczu Zagłady. Ujawnienie w 2000 r. mordu w Jedwabnem podważyło autoportret Polaków jako wyłącznie ofiar wojny. Od tego czasu ukazały się kolejne prace odkrywające zapomniane fakty i ujawniające niechcianą prawdę o ciemnych kartach polsko-żydowskich relacji podczas ostatniej wojny. Równolegle do rozwoju historii krytycznej w dyskursie publicznym budowana jest narracja defensywna, której pierwszoplanowymi bohaterami są figury Sprawiedliwych i niewinnych świadków.

Próbie analizy i dekonstrukcji tej narracji poświęcilismy dyskusję na kanwie trzech niedawno wydanych książek: Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej Piotra Foreckiego, Opowieść o niewinności. Kategoria świadka Zagłady w kulturze polskiej (1941-2015), pod red. Maryli Hopfinger i Tomasza Żukowskiego oraz Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów Tomasza Żukowskiego.

Dr Tomasz Żukowski, historyk literatury, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, zajmuje się się funkcjami obrazów Żyda i ich rolą w definiowaniu polskiej tożsamości oraz narracjami o PRL-u i komunizmie po roku 1989.

Prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, antropolog kultury i literaturoznawca, pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, zajmuje się problematyką komunikacji społecznej, nowych mediów i kultury audiowizualnej.

Dr hab. Piotr Forecki, politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się analizą dyskursu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wizerunku Żydów i pamięci o Zagładzie.

Dr Krzysztof Persak, historyk, pracownik Muzeum Historii Żydów Polskich i Instytutu Studiów Politycznych PAN, zajmuje się najnowszą historią polityczną Polski i historią Holocaustu.