Spotkanie
11.12.2022 - online

POLIN Book Talks: "Cheek to Cheek" – żydowskie konfrontacje z nowoczesnością na parkiecie

Sonia Gollance, w rozmowie z Naomi Seidman i Sunny Yudkoff, opowie o swojej nowej książce "It Could Lead to Dancing: Mixed-Sex Dancing and Jewish Modernity".

Łącząc historię kultury z analizą literacką, autorka bada w tej pionierskiej pracy, w jaki sposób społeczności żydowskie stojące w obliczu zmian społecznych znalazły w tańcu z płcią przeciwną pojemną metaforę dla swoich problemów. Zwolennicy postępu widzieli w tym esencję nowoczesności, podczas gdy ci, którzy przestrzegali żydowskiego prawa religijnego, które zabrania mężczyznom i kobietom tańczyć razem, postrzegali taki taniec jako rażące przekroczenie. W nowoczesnej literaturze żydowskiej, przede wszystkim w języku jidysz i niemieckim, sceny taneczne są miejscem do badania granic akulturacji, niebezpieczeństw związanych z mieszaniem się grup etnicznych oraz zmian norm płci i wzorców małżeńskich.

Prelegenci:

Sonia Gollance, wykładowczyni języka jidysz na University College London. Zajmuje się studiami nad jidysz i literaturą niemiecko-żydowską, a jej praca skupia się na tańcu, teatrze i płci, co jest tematem jej pierwszej książki "It Could Lead to Dancing Mixed-Sex Dancing and Jewish Modernity". Jest redaktorką naczelną "Plotting Yiddish Drama", szefową inicjatywy Digital Yiddish Theatre Project, mającej na celu stworzenie cyfrowej bazy danych streszczeń sztuk jidysz. Opublikowała także krótkie prace naukowe na temat repertuaru dramatycznego w jidysz. Wykładała na Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Stanowym Ohio i Uniwersytecie w Getyndze. 

Naomi Seidman, profesorka Chancellor Jackman Professor in the Arts na Uniwersytecie w Toronto. Wcześniej była Koret Professor of Jewish Culture w Graduate Theological Union w Berkeley, a w 2016 roku otrzymała stypendium Guggenheima. Pochodzi z ortodoksyjnej, mówiącej w jidysz rodziny rabinackiej i jest córką Hillela Seidmana, znanego żydowskiego dziennikarza i ocalałego z warszawskiego getta. Jej książki to:

  • "A Marriage Made in Heaven: The Sexual Politics of Hebrew and Yiddish"
  • "Faithful Renderings: Jewish-Christian Difference and the Politics of Translation"
  • "The Marriage Plot, Or, How Jews Fell in Love with Love, and with Literature"
  • "A Revolution in the Name of Tradition: Sarah Schenirer i Bais Yaakov". 

Sunny Yudkoff, wykładowczyni na Wydziale Germanistyki, Skandynawistyki i Slawistyki oraz w Mosse/Weinstein Center for Jewish Studies na Uniwersytecie Wisconsin. Wcześniej wykładała na Uniwersytecie w Chicago. Jej badania i nauczanie koncentrują się na żydowskiej literaturze od połowy XIX wieku do współczesności. Jest autorką książki "Tubercular Capital: Illness and the Condition of Modern Jewish Writing", obecnie pracuje nad "Against Jewish Humour: Toward a Theory of Yiddish Joy" (tytuł roboczy).

Prowadzący:

Antony Polonsky, emerytowany profesor na Brandeis University. Specjalizuje się we wschodnioeuropejskiej historii żydowskiej i studiach nad Zagładą. Założyciel i wiceprezes Institute for Polish-Jewish Studies w Oxfordzie oraz American Association for Polish-Jewish Studies, Cambridge, MA. Absolwent i doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego, członek Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Historycznego, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Cykl POLIN Book Talks odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Logo Global Outreach Program

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH