Nauka
12.06.2022 - online

POLIN Book Talks: Kobiety piszące o żydowskiej nowoczesności

Allison Schachter będzie rozmawiać z Anitą Norich, Karoliną Szymaniak oraz Anastasiyą Lyubas o swojej nowej książce "Women Writing Jewish Modernity, 1919–1939".

Allison Schachter w swojej nowej książce "Women Writing Jewish Modernity, 1919–1939" opisuje na nowo, z punktu widzenia kobiet, nowoczesność w literaturze żydowskiej. Autorka pokazuje, jak pięć międzywojennych pisarek piszących w języku hebrajskim i jidysz: Fradl Sztok, Dwora Baron, Eliszewa Bichowski, Lea Goldberg i Debora Vogel wykorzystało transgresyjny potencjał prozy do nowego opisania kultury żydowskiej, wychodzącej poza ramy stworzone przez tradycyjnie męski świat. Odegrały one kluczową rolę w zrewolucjonizowaniu żydowskiej beletrystyki i nowym ujęciu żydowskiej przynależności kulturowej w przełomowym momencie historii.

Prelegentki:

Allison Schachter, profesor nadzwyczajna judaistyki i anglistyki, przewodnicząca Wydziału Studiów Żydowskich na Uniwersytecie Vanderbilta, specjalizuje się w nowoczesnej literaturze i kulturze żydowskiej, interesuje się modernizmem, transnarodowością, diasporą i studiami genderowymi. Jest autorką książki "Diasporic Modernisms: Hebrew and Yiddish Literature in the Twentieth Century" (2012), w której bada, w jaki sposób wysiedleni pisarze żydowscy, tacy jak Szolem Jaakow Abramowicz, Josef Chaim Brenner, Dowid Bergelson, Lea Goldberg, Gabriel Preil i Kadia Mołodowska, zmagali się z bezpaństwowością i niepewnym statusem języka jidysz i hebrajskiego. Jest współtłumaczką, wraz z Jordanem Finkinem, książki Fradla Sztoka "Z prowincji żydowskich: wybrane opowiadania" (2021).

Karolina Szymaniak, adiunkt w Katedrze Studiów Żydowskich im. Taubego na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2016 roku otrzymała nagrodę "Polityki historycznej" za książkę o pismach Racheli Auerbach w getcie warszawskim. Jest autorką książki "Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów estetycznych Debory Vogel" (2006) i "Rachela Auerbach, Pisma z getta warszawskiego" (2015) oraz redaktorką książki "Warszawska awangarda jidysz. Antologia" (2005).

Anastasiya Lyubas uzyskała stopień doktora w dziedzinie literatury porównawczej na Uniwersytecie Binghamton, rozprawę doktorską na temat "Language and Plasticity in Debora Vogel's Modernist Poetic" oraz stopnie naukowe w dziedzinie językoznawstwa i literatury angielskiej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym. Jest autorką książki "Білі слова: Есеї, листування, рецензії та полеміки" ("Białe słowa: eseje, listy, recenzje i polemiki Debory Vogel", 2019) oraz redaktorką książki "Blooming Spaces: The Collected Poetry, Prose, Critical Writing, and Letters of Debora Vogel" (2021). Odbyła stypendium badawcze w Northrop Frye Centre na Uniwersytecie w Toronto (2020–2021).

Prowadząca:

Anita Norich, emerytowana profesor uniwersytetu w Michigan, specjalizuje się w literaturze jidysz. Jest autorką książek: "The Homeless Imagination in the Fiction of Israel Joshua Singer" (1991); "Discovering Exile: Yiddish and Jewish Culture in America During the Holocaust" (2008); "Writing in Tongues: Translating Yiddish in the 20th Century" (2013); oraz tłumaczenia książki Kadii Molodowskiej "A Jewish Refugee in New York" (2019). Jest współredaktorką książki "Gender and Text in Modern Hebrew and Yiddish Literature" (1992).

 

Cykl POLIN Book Talks odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Logo Global Outreach Program

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH