Spotkanie
Odwołane

Polska "Szulamis": studia o teatrze polskim i żydowskim – spotkanie z cyklu Czytelnia POLIN

Okładka książki "Polska Szulamis", na okładce tytuł, nazwisko autorki: Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska oraz stara rycina
fot. materiały promocyjne

W kolejnym spotkaniu z cyklu Czytelnia POLIN udział wezmą prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska, dr Ewa Wiatr, Marian Turski i Wojciech Pszoniak. Spotkanie poprowadzą dr Hanna Węgrzynek i prof. Daniel Kalinowski.

25 marca (środa), godz. 18:00, wstęp wolny

Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska od przeszło ćwierć wieku zajmuje się dziejami teatru i dramatu żydowskiego, a także inicjuje badania nad tą ważną dla obecności kultury żydowskiej na ziemiach polskich dziedziną. Jest autorką pionierskich studiów o dziejach dramatów żydowskich na scenach polskich. Badała również dzieje teatru w Litzmannstadt-Ghetto oraz dramaty autorów polskich poświę­conych powstaniu w getcie warszawskim. Właśnie te studia dotyczą relacji między teatrem polskim i żydowskim. Są tu opisane nie tylko dzieje teatru żydowskiego (od XIX wieku do dzisiaj), ale także współczesnych autorów żydowskich i izraelskich.

Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska – drukuje w jednym tomie swoje rozprawy i artykuły, powstałe od końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Prace te miały i mają fundamentalne znaczenie dla wiedzy o żydowskiej sztuce scenicznej i jej związkach z teatrem polskim. Szczególną wartość mają rozprawy o początkach teatru żydowskiego na ziemiach polskich, o pierwszych polskojęzycznych realizacjach utworów żydowskich autorów, a zwłaszcza o teatrach gettowych w czasie drugiej wojny.

Anna Kuligowska-Korzeniewska – historyk teatru i dramatu. Wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Uniwersytetu Łódzkiego. 

Książka ukazała się nakładem Fundacji Akademii Teatralnej i Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.