Edukacja

9.11.2016

Poszukaj przodków - zasoby Archiwum Państwowego w Lublinie

Warsztaty muzealneWarsztaty muzealneWarsztaty muzealneWarsztaty muzealneWarsztaty muzealneWarsztaty muzealneWarsztaty muzealneWarsztaty muzealne
Warsztaty "Poszukaj przodków - zasoby Archiwum Państwowego w Lublinie", fot. K. Bielawski / Muzeum Historii Żydów Polskich

W dziesiątkach miejscowości Lubelszczyzny Żydzi stanowili znaczny odsetek mieszkańców. Ich wpływ na rozwój tych miast jest niepodważalny. Śladów tej społeczności można szukać w dokumentacji przechowywanej w Archiwum Państwowym w Lublinie.


9 listopada, godz. 18:00, bilety: 15 zł, KUP BILET >>

Uczestnicy warsztatów będą mogli na podstawie wybranych dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie (w którym m.in. znajdziemy akta cechów, organizacji, związków rzemieślniczych, akta Rad Żydowskich, akta organizacji konspiracyjnych oraz akta USC dotyczące wyznań) zapoznać się z różnymi metodami wyszukiwania informacji w poszczególnych typach źródeł.

25.10.2016