Edukacja

Powstanie w Getcie: od fabuły do dokumentu - warsztaty filmowe

Warsztaty prowadzone przez dr Iwonę Kurz z Instytutu Kultury Polskiej UW zaprezentują różne sposoby przedstawiania Powstania w Getcie Warszawskim w filmie. Analiza skupi się na wybranych obrazach filmowych – trzech fabułach produkcji polskiej i jednym dokumencie, ukazujących całe spektrum postaw społeczeństwa polskiego wobec Powstania 1943 roku. Będą to m.in. „Wielki Tydzień”, reż. Andrzej Wajda (1995), „Pianista”, reż. Roman Polański (2002). Przyjrzymy się motywowi muru, który był istotny w definiowaniu i funkcjonowaniu getta, a także posiadał znaczenie symboliczne. Omówimy wybrane techniki montażowe, stosowane przez twórców strategie narracyjne oraz kontekst ich oddziaływania – wszystko to (i nie tylko) wpływa bowiem na charakter filmowych przedstawień.

Prowadząca: dr Iwona Kurz jest pracownikiem Instytutu Kultury Polskiej UW, zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką gender.  Autorka książki „Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej 1955-1969” (2005, Nagroda im. Bolesława Michałka, Nominacja do Nagrody Nike), współautorka książki „Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach” (2008), redaktorka antologii „Film i historia” (2008). Sekretarz redakcji w kwartalniku „Kultura Współczesna” i „Almanachu Antropologicznym Communicare”.

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.