Wykład

Prawo wobec mowy nienawiści

fot. Flickr / janinsanfran

Zapraszamy na wykład dr Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias na temat mowy nienawiści oraz prawnych konsekwencji jej stosowania. Podczas wystąpienia zastanowimy się, czym jest mowa nienawiści, jak możemy ją rozpoznać oraz jakie mechanizmy prawne pozwalają na skuteczne reagowanie lub ograniczanie praw w stosunku do osób, które ją stosują.

Podczas wykładu zostaną również omówione przykłady stosowania mowy nienawiści w Polsce i na świecie oraz zapisy prawa międzynarodowego, które są różnie interpretowane przez poszczególne państwa i umożliwiają podejmowanie odmiennych działań.

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – pracowniczka naukowa w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół mowy nienawiści, prawnych aspektów przeciwdziałania antysemityzmowi, ksenofobii i rasizmowi, dyskryminacji na tle rasowym i religijnym, systemu ochrony praw człowieka ONZ.

23 marca, godz. 18.00, wstęp wolny.

Cykl działań „Swój-obcy-inny – muzeum wobec stereotypów” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp