Seminarium

Promocja 28. tomu „Polin. Studies in Polish Jewry”

Zapraszamy na spotkanie promujące najnowszy, 28. tom rocznika „Polin. Studies in Polish Jewry”, który został poświęcony trójjęzycznej literaturze żydowskiej – w językach jidysz, hebrajskim i polskim – zatytułowany Jewish Writing in Poland, pod redakcją Moniki Adamczyk-Garbowskiej, Eugenii Prokop-Janiec, Antony’ego Polonsky’ego i Sławomira J. Żurka.

Program spotkania:

17.3018.00, prezentacja tomu przez redaktorów

18.0019.00, wystąpienia współautorów tomu

  • Joanna Nalewajko-Kulikov, Z warsztatu badań nad piśmiennictwem żydowskim – edycja wspomnień Cwi Pryłuckiego
  • Antony Polonsky, Bal w operze żydowska apokalipsa według Juliana Tuwima
  • Zuzanna Kołodziejska, Integracjonistyczne pisarstwo kobiece na przykładzie twórczości Czesławy Endelmanowej-Rosenblattowej

19.00, dyskusja

Spis treści 28. tomu Polinu jest dostępny na stronie: www.littman.co.uk/cat/polin-28.html.

7 marca, godz. 17.3020.00, wstęp wolny.