Edukacja
19-20.10.2019

Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole - szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli

Szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli o przeciwdziałaniu przemocy w szkole w Muzeum POLIN. Na zdjęciu w sali zajęć, w okręgu, siedzą na krzesłach mężczyźni i kobiety. Jeden z mężczyzn stoi, trzyma płachtę papieru z notatkami. Kobieta po jego lewej stronie wskazuje na te notatki, opowiada coś innym osobom.
Zdjęcie: w sali zajęć, w okręgu, siedzą na krzesłach mężczyźni i kobiety. Jeden z mężczyzn stoi, trzyma płachtę papieru z notatkami. Kobieta po jego lewej wskazuje na notatki, opowiada coś pozostałym ,fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN zaprasza na warsztaty dramowe poświęcone reagowaniu na przejawy antysemityzmu i dyskryminacji wobec mniejszości. Liczba miejsc jest ograniczona.

19-20 października (sobota - niedziela), BRAK MIEJSC

W jaki sposób można reagować, gdy spotykamy się ze stereotypami, uprzedzeniami lub dyskryminacją? Jak określić, czy w szkole dochodzi do dyskryminacji? Jak wesprzeć osoby, które doświadczyły dyskryminacji? Warsztaty pozwolą rozszerzyć wiedzę oraz kompetencje związane z rozpoznawaniem i reagowaniem na przejawy dyskryminacji.

Ramowy program spotkania uwzględnia zagadnienia:

  • tożsamości grup mniejszościowych
  • stereotypów i uprzedzeń
  • identyfikowania przejawów dyskryminacji
  • reagowania na dyskryminację

Warsztaty będą prowadzone z użyciem metod dramy oraz z wykorzystaniem zasobów wystawy stałej Muzeum POLIN.

Udział w kursie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność rejestracji. Osoby przesyłające zgłoszenia zobowiązują się do wzięcia udziału w obu dniach szkolenia.

 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Muzeum POLIN (ul. Anielewicza 6, Warszawa) w terminach:

  • 19 października 2019: godz. 10:00-18:00
  • 20 października 2019: godz. 9:00-17:00

Muzeum pokrywa koszty programu, poczęstunku podczas szkolenia oraz koszt noclegu osobom spoza Warszawy – zgodnie z regulaminem organizacji wydarzeń [RAGULAMIN]. Nie mamy możliwości zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie.

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Edukacja antydyskryminacyjna dla przedstawicieli grup zawodowych”, realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Fundacją Dialog-Pheniben. Program wspierany jest przez Fundację Erinnerung, Verantwortung und Zukunft .