Spotkanie

„Przynoszę rzecz, przynoszę historię. Rozmowy z darczyńcami” – spotkanie autorskie

Fot. Tomasz Najder

Spotkanie z autorami książki poświęconej darczyńcom muzeum – kilkuset osobom z całego świata, które przekazały do zbiorów muzeum obiekty i opowieści związane z historią polskich Żydów. Podczas spotkania wyświetlimy także reportaż Kolekcja oraz wybrane fragmenty relacji filmowych z darczyńcami.

Blisko dziesięć lat temu nieliczni jeszcze pracownicy muzeum obmyślili i uruchomili program zbierania pamiątek. Zaczęli stopniowo kompletować kolekcję (także książki, które trafiały do zbiorów bibliotecznych). Jak się okazało – kolekcję, na którą wielu ludzi czekało, widząc w muzeum miejsce złożenia swoich pamiątek po żydowskim świecie – tym przeszłym, wielowiekowym, zamkniętym nagle Zagładą, i tym późniejszym, jednak dalej w Polsce obecnym.

Pamiątki historyczne – jak nazywamy tego rodzaju kategorię obiektów – stały się głównym zrębem kolekcji. Przedmioty te nadają jej specyficzny, osobisty charakter i budują tożsamość naszej instytucji.

Akt darowania jest dla nas w naszej codziennej pracy możliwością spotkania z darczyńcą i porozmawiania o historii przekazywanego do kolekcji przedmiotu. Biografia przedmiotu staje się okazją do poznania samej historii osób, do których ów przedmiot należał lub z którymi jest związany. Mamy okazję poruszać i poznawać szerokie konteksty, nie tylko biografii rzeczy, ale przede wszystkim biografii ludzi.

O spotkaniach z darczyńcami i zbieranych pamiątkach opowiada zrealizowany przez Małgorzatę Kozerę-Topińską film Kolekcja oraz złożony z piętnastu wywiadów album Przynoszę rzecz, przynoszę historię. Rozmowy z darczyńcami (red. Judyta Pawlak i Przemysław Kaniecki).

7 kwietnia, godz. 18.00, wstęp wolny, wydarzenie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM).

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”