Goście w muzeum

Relacja: premier Norwegii z wizytą w Muzeum POLIN

Premier Norwegii w Muzeum POLIN.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

17 listopada br. Muzeum  Polin odwiedziła premier Norwegii Erna Solberg. Królestwo Norwegii jest bardzo ważnym darczyńcą Muzeum: dzięki funduszom norweskim i EOG realizowany jest tu  trzyletni projekt edukacyjny„Żydowskie dziedzictwo kulturowe”.

Podczas wizyty w Muzeum szefowa norweskiego rządu  w towarzystwie dyrektora Dariusza Stoli i Mariana Turskiego, przewodniczącego Rady Muzeum, odwiedziła wystawę stałą. Spotkała się też z piątką warszawskich licealistów z LO im. Jose Martiego, którzy pod opieką swojego wychowawcy, Krzysztofa Niwińskiego, uczestniczą w zajęciach edukacyjnych organizowanych w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”.

Rozmowa młodych ludzi z premier Norwegii dotyczyła ich osobistych wrażeń z warsztatów oraz treści zawartych na muzealnej wystawie stałej, ale także spraw bardziej ogólnych – przede wszystkim narastającego w całej Europie zjawiska nietolerancji wobec odmienności kulturowej.