Wykład

Relacja wideo: Lud, który mieszka osobno? Historia Żydów a kultura mniejszości

fot. flickr / Jens Schott Knudsen / CC BY-NC 2.0

Tytuł wykładu nawiązuje do znanego fragmentu z Księgi Liczb (23,9): "Oto lud, który mieszka osobno". Cytat ten, wskazujący na wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania żydowskiej odrębności, traktowano jako opis sytuacji Żydów w diasporze. Z jednej strony bowiem Żydzi jako mniejszość zamieszkująca pośród innych kultur starali się podtrzymać własną odrębność. Z drugiej zaś była ona wymuszana przez społeczeństwa większościowe.

Prof. David Biale zadaje pytania o granice przebiegające między kulturą żydowską a kulturą większościową, zwłaszcza w krajach chrześcijańskich. Co przejmowali Żydzi od otaczających ich społeczeństw, a czemu stawiali opór?

David Biale jest profesorem historii na University of California, Davis, gdzie prowadzi katedrę historii żydowskiej im. Emanuela Ringelbluma. Jest autorem takich przełomowych prac na temat historii Żydów, jak Power and Powerlessness in Jewish History, Not in the Heavens. The Tradition of Jewish Secular Thought czy Cultures of the Jews. A New History. Ta ostatnia ma się niedługo ukazać w polskim tłumaczeniu.

Wykład odbywa się w ramach cyklu Dzieje Żydów: Stare i nowe pytania.

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

 Wykład możliwy dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life & Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 


 

Patroni medialni