Wykład

07.04.2014 18:00

Rozwój przestrzenny Muranowa od XVIII w. do 1939 roku – wykład Pawła Weszpińskiego

Dzielnica Północna Warszawy, czyli dzisiejszy Muranów, w XIX i pierwszej połowie XX wieku była zamieszkana głównie przez Żydów. Wykład ukaże rozwój dzielnicy i zachodzące tu zmiany na przestrzeni półtora stulecia.

7 kwietnia, godz. 18.00, wstęp wolny.

21.03.2014