Seminarium

Seminarium pt. Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914–1920

fot. z kolekcji G. Russa

Seminarium zostanie poświęcone m.in.: sytuacji ludności cywilnej w trakcie I wojny światowej, udziałowi Żydów w formacjach wojskowych i późniejszym losom weteranów, a także działalności artystów i fotografów pochodzenia żydowskiego, których prace dokumentują wydarzenia wojenne.

Poruszona zostanie również kwestia stosunku żydowskich ugrupowań politycznych do niepodległości Polski oraz wpływu mitu legionowego na ich działalność. W seminarium wezmą udział historycy i historycy sztuki z polskich instytucji naukowych oraz z Uniwersytetu w Hajfie.

Do pobrania