Wydarzenie

02.12.2015 16:00

Shibboleth 1967/1968

Shibboleth 1967/1968. Konferencja Międzynarodowa, 2-4.XII. 2015, Warszawa


Cezura 1967/1968 uznawana jest za kluczową w historii żydowskiej i jako taka jest odmiennie umiejscawiana w różnych kontekstach narodowych. Wydarzenie, które miały miejsce w tym czasie w Izraelu, w krajach byłego Związku Radzieckiego, Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych często odczytuje się w odniesieniu lokalnych politycznych uwarunkowań. Wskazując na ograniczenia takiego podejścia, niniejsza konferencja bada transnarodowe kwestie polityczne historii żydowskiej wokół 1967/1968, jak i szersze kulturowe i społeczne znaczenie tejże cezury.

Otwarcie konferencji i wykład inauguracyjny odbędzie się 2.XII.2015 w Muzeum POLIN o godz. 16 (w języku angielskim):

Prof. Amy Kaplan (University of Pennsylvania), June 1967 and the Vietnam War

Prof. Amy Kaplan jest wybitną amerykańską kulturoznawczynią, podejmującą w swojej pracy krytykę imperialnej kulturowej polityki Stanów Zjednoczonych. Jest autorką książek The Anarchy of Empire in the Making of U.S. Culture oraz The Social Construction of American Realism, a także współredaktorką tomu Cultures of U. S. Imperialism. Obecnie pracuje nad książką dotyczącą kulturowej historii amerykańskich reprezentacji Izraela, której częścią jest niniejszy wykład zestawiający ze sobą amerykańską kulturową recepcję Wojny Sześciodniowej z reakcją na Wojnę w Wietnamie.

Wystąpienia drugiego i trzeciego dnia konferencji będą miały miejsce w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72. Program konferencji w języku angielskim można znaleźć tutaj..

Na wszystkich wykłady i wystąpienia konferencyjne wstęp wolny.

2 grudnia, godz. 16.00, wstęp wolny; wydarzenie w j. angielskim

30.11.2015