Wykład

Relacja wideo: Skąd wziął się chasydyzm?

Doroczna pielgrzymka Chasydów do Leżajska w rocznicę śmierci cadyka Elimelecha. fot. Flickr / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / CC BY-NC 2.0

Chasydyzm to żydowski ruch religijny, który charakteryzuje podkreślanie Boskiej obecności w świecie, włączenie popularnych idei i praktyk mistycznych oraz radosne uwielbianie Boga. Powstał w XVIII wieku na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, wzbudzając początkowo silną opozycję wewnątrz tradycyjnego judaizmu.

W ciągu XIX wieku zyskał jednak bardzo wielu zwolenników w całej Europie Środkowowschodniej, stając się jednym z najpopularniejszych nurtów judaizmu. Dzisiaj jego ośrodki znajdują się głównie w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

Prof. Moshe Rosman z Uniwersytetu Bar Ilan odpowie na pytania o źródła i pierwsze etapy rozwoju chasydyzmu. Jaką rolę w kształtowaniu nowego ruchu odegrali Baal Szem Tow i jego uczniowie, a jaką ich przeciwnicy? W jaki sposób wykształcił się model przywództwa w ruchu i jego podstawowe instytucje?

Moshe Rosman jest wybitnym historykiem, specjalizującym się w historii Żydów polskich w okresie I Rzeczypospolitej. Jest autorem wielu prac na ten temat, m.in. Founder of Hasidism. A Quest for the Historical Ba‘al Shem Tov (Twórca chasydyzmu. W poszukiwaniu historycznego Baal Szem Towa) oraz przetłumaczonych na język polski Jak pisać żydowską historię? i Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej XVIII wieku.

Wykład odbywa się w ramach cyklu Dzieje Żydów: stare i nowe pytania.

3 grudnia, godz. 18.00, wstęp wolny. Wykład w j. angielskim tłumaczony na j. polski

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life & Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 


 

Patroni medialni