Spacer

11.10.2015 11:00

Spacer po budynku muzeum i jego najbliższym otoczeniu z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na Polski Język Migowy

fot. Giulia Randone

Jak odczytywać symbolikę budynku Muzeum POLIN i dlaczego powstało ono właśnie w tym miejscu? Podczas oprowadzania poznamy trzy warstwy historii Muranowa: przedwojenną, wojenną i powojenną.

W najbliższym otoczeniu Muzeum obejrzymy m. in. pomnik Jana Karskiego, Pomnik Bohaterów Getta czy bunkier Anielewicza. Wydarzenie dostępne jest dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i ruchu.

Rezerwacji można dokonać od 8 września 2015 r. poprzez:

Wydarzenie odbywa się w ramach Trzeciego Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier organizowanego przez Fundację Kultury Bez Barier i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W programie festiwalu znalazły się spektakle, pokazy filmów, warsztaty, oprowadzania, wykłady i spotkania, dostosowane do potrzeb widzów, dla których kultura jest na co dzień trudno dostępna. Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na: audiodeskrypcję i tyflografiki (niewidomi i niedowidzący), tłumaczenie na język migowy, napisy dla niesłyszących i pętlę indukcyjną (niesłyszący i niedosłyszący). Część miejsc jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W odbywającym się już po raz trzeci festiwalu bierze udział czterdzieści warszawskich instytucji i organizacji oraz kilkanaście muzeów, teatrów i galerii z innych miast w całej Polsce. Pełny program dostępny jest na stronie: www.wtkbb.pl. Partnerem 3.WTKBB jest Bemowskie Centrum Kultury, a tegorocznym koordynatorem – TR Warszawa.

09.09.2015