Spacer
10.06.2018

Spacer ze świadkami historii towarzyszący wystawie "Obcy w domu. Wokół Marca ’68"

spacer, świadkowie Historii, Ludwika i Henryk Wujec, Marzec '68
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Spacer po Warszawie śladami Marca ’68 poprowadzą Ludwika i Henryk Wujcowie - świadkowie historii, małżeństwo działaczy opozycyjnych z czasów PRL.

  • 10 czerwca (niedziela), godz. 14.30
Miejsce spotkania i rozpoczęcie spaceru – brama główna Uniwersytetu Warszawskiego od strony Krakowskiego Przedmieścia 26/28. Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą 2 biletów na komunikację miejską.

Zapraszamy na spacer po Warszawie w towarzystwie Państwa Ludwiki i Henryka Wujców. Przejdziemy (a częściowo przejedziemy komunikacją miejską) z Krakowskiego Przedmieścia na Plac Politechniki śladami studenckich protestów Marca ’68.

Henryk Wujec kończył w tym czasie studia Fizyki na UW, brał udział w wiecu studenckim 8 marca na dziedzińcu UW i był świadkiem pacyfikacji tego wiecu przez "Golędzinów" i "aktyw robotniczy", brał także udział w strajku studenckim w Audytorium Maximum. Ludwika Wujec, która nie brała udziału w protestach, bo uczyła w szkole podstawowej, opowie o marcu z perspektywy narastającej kampanii antysemickiej.

Państwo Wujcowie opowiedzą o przyczynach i przebiegu buntu młodzieży przeciwko komunistycznej władzy, ale przede wszystkim o ludziach: swoich przyjaciołach i znajomych, których wtedy aresztowano, wyrzucano ze studiów i zmuszano do emigracji. Podzielą się także wspomnieniami o tym, jak sami przeżywali ten trudny czas i jak wpłynął on na ich dalsze życie.