Spotkanie

23.10.2015 17:30

Sport for Dialogue

fot. archiwum Fundacji dla Wolności

Zapraszamy na prezentację, która ma na celu omówienie roli sportu w integracji społecznej i budowaniu dialogu międzykulturowego. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane dobre praktyki wypracowane w tym zakresie przez aktywistów z całej Europy.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk sportowych, edukacyjnych i akademickich z Finlandii, Hiszpanii, Macedonii, Malty, Polski, Ukrainy i Włoch, m.in. :

Ike Chime – prezes fińskiej organizacji Liikkukkaa! Sports for All działającej na rzecz równych szans w dostępie do sportu; członek zarządu FARE Network w latach 2012-2015

Annabel Carballo – przedstawicielka hiszpańskiej organizacji FAGiC pracującej z mniejszościami i środowiskiem romskim w Katalonii,

Krzysztof Jarymowicz – prezes Fundacji dla Wolności, twórca i organizator międzykulturowej ligi piłki nożnej ETNOLIGA, która od 2010 r. łączy warszawiaków – kobiety i mężczyzn pochodzących z kilkudziesięciu krajów świata – we wspólnej futbolowej pasji.

Współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja dla Wolności, która od 2004 roku działa na rzecz budowania otwartego, tolerancyjnego społeczeństwa.

Spotkanie jest podsumowaniem międzynarodowego szkolenia „Sport for Dialogue II”, realizowanego w ramach Programu „Erasmus +”. 

23 października, godz. 17.30, wstęp wolny, spotkanie w jęz. angielskim, tłumaczone na jęz. polski.

Cykl działań „Swój-obcy-inny – muzeum wobec stereotypów” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

 

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp

29.09.2015