Edukacja

Spotkania doskonalące dla nauczycieli

Cztery osoby, dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Słuchają wykładu.
fot. Alicja Szulc

Zapraszamy na najbliższe spotkania otwarte w ramach kursów doskonalących dla nauczycieli.

9 marca 2016 Żydowskie ruchy polityczne – oprowadzanie tematyczne

Spotkanie w ramach kursu dla nauczycieli – poziom zaawansowany. Spacer po wystawie stałej poświęcony żydowskim partiom i ugrupowaniom politycznym przeprowadzi Michał Majewski, historyk, współtwórca wystawy stałej – galerii Na żydowskiej ulicy.

Wstęp wolny, obowiązuje internetowa rezerwacja miejsc.

16 marca 2016 Oprowadzanie po wystawie – galeria Zagłada

Spotkanie w ramach kursu dla nauczycieli – poziom podstawowy. Po galerii Zagłada oprowadzi Robert Szuchta, historyk i nauczyciel, ekspert z dziedziny edukacji o Holokauście.

Wstęp wolny, obowiązuje internetowa rezerwacja miejsc.

30 marca 2016 Współczesna społeczność żydowska w Polsce

Spotkanie w ramach kursu dla nauczycieli – poziom zaawansowany. Spotkanie poświęcone powojennym losom Żydów w Polsce. Spotkanie będzie podzielone na dwie części – oprowadzanie po galerii Powojnie oraz spotkanie z przedstawicielami obecnej społeczności żydowskiej w Warszawie.

Wstęp wolny, obowiązuje internetowa rezerwacja miejsc.

6 kwietnia 2016 Żydzi w Polsce powojennej – oprowadzanie kuratorskie w galerii Powojnie

Spotkanie w ramach kursu dla nauczycieli – poziom podstawowy. Spotkanie poświęcone powojennym losom Żydów w Polsce. Po galerii Powojnie oprowadzi Justyna Koszarska-Szulc, literaturoznawczyni, współtwórczyni galerii.

Wstęp wolny, obowiązuje internetowa rezerwacja miejsc.

 

Program edukacyjny dla szkół odbywa się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”